OM TORQUE

Torque är ett ungt konsultbolag som grundades 2013 med stort fokus på våra medarbetare, de är den värdefullaste tillgången som finns i ett företag.

Det är självklart för oss att våra medarbetare skall arbeta med uppgifter de brinner för. Härigenom kommer även våra kunder få en mycket lojal och engagerad konsult som känner stolthet och tillfredsställelse i sitt åtagande, detta är enkelt att uppnå och så vi vill arbeta på Torque.

Våra medarbetare ska känna en djup och genuin stolthet över att arbeta med oss och se oss som förstahandsvalet på arbetsmarknaden. När du känner stolthet för din arbetsplats ökar känslan av lojalitet och förtroende. På Torque bygger vi förtroende genom transparens och öppenhet. I ett öppet och ärligt klimat är det lättare att skapa bra idéer och lösa problem hos våra kunder.

 

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA OSS

Telefon:  0760-482622

BESÖKSADRESS/POSTADRESS
Torque Engineering AB
Fabriksgatan 7
41250 Göteborg
MAIL
info@torqueengineering.se