ETT URVAL AV REFERENSER

Vi på Torque har utfört ett stort antal konsultuppdrag ute hos våra kunder, nedan omnämns endast ett litet urval.

 

VOLVO TRUCKS - SYSTEM DESIGN

Systemering av funktioner tillhörande elarkitekturen TEA2, samt uppförande av kravdokumentation för att utveckla paletten av elektriska funktioner. Arbetet omfattade även utveckling av Renault Trucks funktionalitet. Systemeringsarbetet inkluderade funktioner såsom NATO-lightmode, Menyhantering av axelvikter, Traction Control, användande av UREA förbränning etc. 

 

VOLVO CARS - COLISSION WARNING

Produktansvar avseende visuell varning vid risk för kollission. Framtagning av teknisk kravspecifikation med kund, benchmark av LED-leverantörer, driva leverantör samt säkerställa design och integration i instrumentbrädan.

 

VOLVO CARS - OCCUPANT SENSING

Framtagning av nytt system som möter FMVSS-208. Produkten skulle detektera och klassificera den åkande i passagerarstolen. Arbetet innefattade teknisk analys och specificering av produkten som skulle integreras i passagerarstolen.  

 

SAAB - ALARM SYSTEM

Ett gemensamt larmsystem till samtliga bilar inom GM skulle drivas från kontoret i Trollhättan. Arbetet omfattade leverantörsanalys, teknisk specifikation och integration av systemet med leverantören. Samtliga bilmärken inom GM skulle använda detta larmsystemet, som bland annt skulle möta de hårda kraven från Thatcham.

 

CEVT - PEDAL ELEKTRONIK

Vid framtagningen av nya CMA-plattformen skulle samtliga pedaler (gas, broms, koppling) utrustas med elektronik för att säkerställa bilens egenskaper. Arbetet omfattade bland annat genomgång av de tekniska kraven, driva dessa med av oss utvald leverantör samt säkerställa att all funktionalitet uppfylldes.

 

VOLVO TRUCKS - CLIMATE SYSTEM CAB

I och med Volvo Trucks satsning på nästa generation elarkitektur (TEA2+) togs även ett nytt klimatsystem fram. Arbetet innefattade i huvudsak att i team driva produktutvecklingen och säkerställa funktionalitet så att förarmiljön blev en behaglig arbetsplats för chauffören.

 

VOLVO CARS - eCALL

eCall är ett nytt lagkrav som kommer implementeras successivt globalt och är en förlängning av Volvo On Call. Arbetet omfattade specificering av funtionen samt ingående diskussioner med lagkravstolkare och viktiga representater i frfamförallt Ryssland, då motsvarande system (ERA-GLONASS) skulle införas där innan den Europeiska motsvarigheten (eCALL).